Jakub Klodwig

  Specialista na právo IT

Poskytuji školení a konzultace zejména v oblastech: 

Právo kybernetické bezpečnosti
Regulace cloud computingu 
Online marketing
Ochrana osobních údajů

O mně

Jmenuji se Jakub Klodwig a jsem právník specializující se na právo IT. Publikuji a vyučuji na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a poskytuji školení IT práva pro jednotlivce i pro firmy včetně advokátních kanceláří.


Mojí specializací je regulace cloud computingu, ochrana osobních údajů, online marketing (včetně nastavení cookies) a kybernetická bezpečnost. Již od studia na právnické fakultě jsem pracoval pro velké mezinárodní právní kanceláře specializující se na implementaci GDPR, přípravu smluv na vývoj a licencování softwaru a administraci veřejných zakázek na informační systémy. Později jsem pracoval také pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), kde jsem se podílel na tvorbě cloudových vyhlášek, posuzování nabídek cloud computingu a agendě vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Díky těmto zkušenostem hojně publikuji a přednáším v rámci Českého centra excelence pro kyberkriminalitu C4e.


Nedávno jsem vydal Příručku právní regulace cloudu, která je dostupná zde: https://publishing.nugisfinem.org/prirucka-pravni-regulace-cloudu/ 

nebo také Praktický komentář k zákonu o zpracování osobních údajů ve spolupráci s PwC: https://www.alescenek.cz/zbozi/128427/zakon-o-zpracovani-osobnich-udaju-prakticky-komentar/


V případě, že byste si nevěděli rady s nějakým problémem, týkajícím se nové regulace cloud computingu, nebo obecně práva ICT, rád vám poskytnu školení a naučím vás jak na to. 

Publikace

 • Pozor na novou regulaci cloud computingu
 • Zápis nabídky cloud computingu do katalogu
 • Příručka právní regulace cloudu
 • Komentář k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Regulace cloud computingu ve veřejné správě ČR
 • Cybersecurity Law Casebook 2020
 • Varování NÚKIB v systematice zákona o kybernetické bezpečnosti a možnosti jeho zohlednění v zadávacím řízení
 • Wearables a ochrana soukromí
 • Ne-suverenita v kyberprostoru
 • Pokročilé metody identifikace koncových zařízení
 • Proč není vhodné "chytrou karanténu" podmiňovat souhlasem
 • Recenze knihy "Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek "
 • Přehled aktuální judikatury II/2020
 • Přehled aktuální judikatury I/2020
 • SDEU významně specifikoval povinnosti při používání souborů cookies
 • Metodika aplikace GDPR na výzkumná data v prostředí vysokých škol v ČR

Přednášky

 • Povinnosti obcí v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Kybernetická bezpečnost a cloud computing
 • Regulace služeb cloud computingu ve veřejné správě ČR
 • Strategie cílení kohort a její vliv na ochranu soukromí v kyberprostoru
 • Development of Terminal Device Identification Methods
 • Wearable electronics
 • Právo a webová analytika
 • Cookies nowadays situation
 • Právní teorie a praxe cookies
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti a povinnosti z něj vyplývající

Přehled všech mých publikací a přednášek je dostupný zde:

Kontaktujte mě,

poradím vám

Telefonní číslo:

+420 702 09 99 66

E-mail:

klodax@gmail.com

LinkedIn:

linkedin.com/in/jakub-klodwig/

Jakub Klodwig
Specialista na právo IT
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!